Thema —
Nieuw organiseren

Nieuwe organisaties zijn menselijk, verbonden en organisch. Iedereen snapt en steunt de spelregels.

Nieuwe economie

In de nieuwe economie zit de winst in sociale, menselijke, natuurlijke en intellectuele waarden. En uiteraard, ook in geld.

Duurzame stad

Een duurzame stad is groen, schoon en heeft frisse lucht. Ze is in balans en draait circulair.

Stad als community

In de stad van morgen wonen mensen die lekker in hun vel zitten. Iedereen hoort erbij.