Hoe we door co-creatie de communicatie van PakhuisB opzetten

In deze serie over Nieuw Organiseren gaan we in op vernieuwende manieren van hoe mensen zich organiseren, bijvoorbeeld door co-creatie. Waar organisaties platter en individuen vrijer en mondiger, moet anders samengewerkt worden. In de eerste blog in deze serie vertellen we hoe we met een groep enthousiaste professionals met co-creatie werken aan de communicatie van PakhuisB. Vervolgens stellen we deze graag aan jullie voor.

Communicatie

We hebben met PakhuisB een vliegende start gemaakt. Onze eerste twee bijeenkomsten waren fantastisch bezocht met een goede sfeer. We gaan steeds meer op inhoud programmeren en de groep enthousiastelingen om ons heen wordt groter en sterker: PakhuisB zoemt door Breda! We zijn nu hard op zoek naar een fysieke locatie en partners en funding om meer programma’s te ontwikkelen en verhalen te maken. Deze processen heb je niet altijd zelf in de hand. Toch liggen er mogelijkheden om aan de lange termijn van PakhuisB te werken. We willen graag dat PakhuisB herkenbaarder en makkelijker gevonden wordt in Breda.

Omdat we nog geen fysieke plek hebben moeten we extra duidelijk communiceren over PakhuisB. Dat kan bijvoorbeeld met de te gebruiken kleuren, logo’s, teksten en website. Ze dragen allemaal bij aan de herkenbaarheid van PakhuisB en het maakt het makkelijker voor mensen om ons te vinden.

In plaats van een bureau in te schakelen, geld te zoeken en het zo te laten ontwikkelen, gingen we terug naar het begin; waarom zijn we met PakhuisB begonnen en hoe hebben we dat aangepakt? We zagen dat we in deze eerste fase vooral bezig zijn met het verzamelen van enthousiastelingen en hun met ons en elkaar te verbinden. Dat is ook waar onze waarde ligt. In plaats van dat bureau in te schakelen, besloten we precies dat te doen voor de brand identity van PakhuisB .

Co-creatie

We stelden ons kwetsbaar op, zochten naar mensen die ons wilden helpen en dat werkte! Door een eerste oproep te doen waar geïnteresseerden ideeën voor een logo konden sturen en te zoeken in het netwerk van PakhuisB verzamelde zich al snel een groep enthousiastelingen die bij elkaar wilden komen om een middag te sparren over de communicatie van PakhuisB. Waar we eerst weinig middelen en een behoefte hadden, zaten we plots met 8 professionals aan tafel die met ons mee wilden denken.

En dat is spannend! We openen plotseling de deuren en geven, in een periode waar we onszelf nog aan het uitvinden zijn, anderen een belangrijke rol in dat proces. Die spanning verdween op het moment dat we in gesprek gingen en begonnen te brainstormen over de kern, of het kloppende hart van PakhuisB. Fijne, constructieve gesprekken met een grote bak aan kennis en ervaring aan boord. En zo waren we gestart met de co-creatie om de communicatie van PakhuisB op te zetten.

Voorstellen

Omdat we graag met jullie delen wie dit zijn, hier een korte voorstelronde:

Richard Vermeer PakhuisB

Richard Vermeer / Social Pepper

Ilse Verbeek PakhuisB

Ilse Verbeek / IV Marketing

Bart Klemans PakhuisB

Bart Klemans / Brovado

Niek Jan Tops PakhuisB

Niek Jan Tops / Madebytops

Bianca Gijsman PakhuisB

Bianca Gijsman / BoldGraphicDesign

Sivan Ravivo PakhuisB

Sivan Ravivo / Studio Ravivo

Dennis Venmans PakhuisB

Dennis Venmans / Fonql

Mathilde Nederlof PakhuisB

Mathilde Nederlof / Colibri Creation

Vertrouwen

Daarmee kwam ook het besef dat onze rol is veranderd. Met zoveel kennis aan boord zou het gek zijn eisen en voorwaarden te stellen over hoe we willen dat de communicatie tot stand komt. We vertrouwen veel meer op het proces en zijn ons bewust wat onze rol hierin is. In plaats van de spelregels te bepalen, kaderen we alleen het speelveld af. Daar is vertrouwen voor nodig. Als er geen financiële motivatie in het spel is, is het belangrijk elkaar goed aan te blijven kijken en te vragen welke behoeften en gevoelens er zijn.

Om zo’n proces te leiden is 1 vraag essentieel: “Wat heb je nodig?” en die vraag kan op eindeloos veel manieren gesteld worden:

  • Wat heb je nodig om deze bijeenkomst waardevol te laten zijn?
  • Wat heb je nodig om onze afspraken na te komen?
  • Wat heb je nodig waar wij je mee kunnen helpen?

Afspraken

Door een stevige basis te hebben gelegd hebben we met elkaar afgesproken dat we vooralsnog eens in de twee weken afspreken. Aangezien alle werkzaamheden vrijwillig zijn, bieden we iedereen de ruimte om aan te sluiten of af te haken wanneer dat zo uitkomt. Nu er een eerste groep is ontstaan uit vertrouwen is het tijd om aantal spelregels te maken:

Communiceer – Kun je of wil je niet meer bijdragen? Heb je moeite met het proces of zie je kansen om dit te veranderen? Deel en communiceer met elkaar. Niets is vervelender dan onuitgesproken onderbuikgevoelens en verwachtingen.
Committeer – We zijn blij met iedereen die wil bijdragen. Daarbij is het belangrijk te zijn in wat je kunt bijdragen. Dus als er taken worden verdeeld of er wordt afgesproken, hou je daar aan of communiceer als het niet lukt.
Wees kritisch – Door scherp op elkaar en op het proces te blijven kunnen we met zijn alle het meeste leren en de meeste meters maken. Nogmaals, we hebben een speelveld met zijn allen, laten we dat goed benutten!

Voor de zomer willen we de brand identity voor PakhuisB hebben opgezet. Desondanks is het nu al een meerwaarde gebleken om deze kanjers te ontmoeten, scherpe vragen te stellen en gesteld te krijgen over PakhuisB en te leren van elkaar. Dat is volgens ons de echte waarde van co-creatie.

We kijken er enorm naar uit om met deze toppers verder samen te werken naar een mooi beeldmerk en andere communicatie voor PakhuisB!

Nog meer?

Een whitepaper dat me altijd heeft geinspireerd is ‘CO-CREATION’S 5 GUIDING PRINCIPLES or…. what is successful co-creation made of?‘ door Martijn Pater van Fronteer Strategy.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog, wil je de volgende keer aansluiten of wil je meer weten over co-creatie? Neem dan contact op met Menno van Rosmalen of PakhuisB.