Ondernemers naar een CO2 neutraal Breda

In 2044 wil Breda energie-neutraal zijn. Dat staat onder andere in deze klimaatnota. 40% van de CO2 emissies in Breda komt van bedrijven. In deze serie belichten we grote en kleine Bredase ondernemers. Welke stappen nemen ze om die uitstoot terug te dringen? En waar lopen ze tegenaan?

Aflevering 1. Anne Hutten van Hazenberg Bouwhutten-anne-korteweg-bouw-b-v


Oprichtingsjaar Hazenberg 1967

Aantal werknemers ongeveer 200

Energieverbruik per jaar 819.000 kilowattuur

Anne Hutten Rijdt Seat Altea XL

En doucht “warm, maar redelijk kort. Als ik gedoucht heb was ik ook direct af, omdat de leidingen dan nog warm zijn.”


Wat hebben jullie tot nu toe gedaan om je CO2 uitstoot te reduceren?

We begonnen ongeveer vijf jaar geleden met de overstap naar groene stroom. We sloten ons toen aan bij een collectiviteitsnetwerk waar we windenergie tegen gunstigere tarieven konden inkopen. Op jaarbasis verbruiken we nu 819.000 kilowattuur, waarvan 760.000 Kilowattuur met windenergie, zowel voor onze projecten als onze kantoorlocaties.

Daarnaast brengen we verbeteringen aan in ons wagenpark. We hebben nu drie stekkerauto’s rijden, twee elektrische scooters en een hybride wagenpark die zelf hun stroom opwekken.

Ook hebben we onze locatie in Breda opgeheven. Iedereen werkt nu in Vught, op flexibele werkplekken. Daar is ook gemeten hoeveel plaatsen effectief werden gebruikt. Veel werkplekken bleken overbodig. We werken nu op twee verdiepingen, in plaats van drie.

haz-029838Wat heeft het opgeleverd?

In 2011 stootten we 1381 ton uit en dat hebben we teruggebracht naar 1117 ton CO2 in 2015.

Wat zijn de volgende stappen die jullie als onderneming zetten om je CO2 uitstoot terug te brengen?

We zouden graag met ondernemers in Breda kijken naar de verbetering van onze logistiek, naar het aantal transportbewegingen. Hoe kunnen we de transporten slim delen met elkaar? We zouden een fysieke plek kunnen organiseren waar alles bij elkaar komt. Zodat al die verschillende vrachtwagens die we nu op onze bouwplaatsen langs zien komen worden teruggebracht tot maar een of twee wagens per dag, in plaats van zes.

Wat vind je van de ambitie van Breda om in 2044 CO2 neutraal te zijn?

De ambitie is goed, alleen het is nog erg ver weg. De laatste jaren worden er pas stappen genomen en die stappen zijn nog onvoldoende.

Wat moet er gebeuren?

Als je CO2 neutraal wilt zijn in een stad is het cruciaal dat de bebouwing energie neutraal is. Om dat werkelijk te realiseren moet je als stad een alternatief kunnen aanbieden voor het verbruik van fossiele brandstoffen. Zoals ruimte vrijmaken in je stad voor warmte en koudeopslag. En daar zie ik nog te weinig ontwikkelingen in. De stappen die genomen worden blijven op individueel bedrijfsniveau. Iedereen moet het maar voor zichzelf uitzoeken. Zo blijft het versnipperd en kleinschalig.

De aansturing ontbreekt?

Dat gevoel heb ik wel, dat die ontbreekt. Vanuit de gemeente zijn weliswaar activiteiten om bedrijven bij elkaar te brengen, maar ze is niet echt zelf een kartrekker. Het wordt niet van hoger hand uitgerold. Ik ben bang dat het zo onvoldoende van de grond komt. Het is te vrijblijvend.

Het initiatief om bijvoorbeeld de Zonnewijde aan te leggen had de gemeente ook kunnen doen. En als je kijkt naar hoeveel bedrijven platte daken bezitten, dan zou de gemeente kunnen zeggen, daar willen wij grootschalig gebruik van maken. Of je kunt grote parkeerplaatsen buiten de stad inrichten om elektrische wagens direct op te laden.zonnewijde-breda

Maar het is steeds aan de bewoners en bedrijven zelf om het allemaal te ontdekken en realiseren. Iedereen legt nu zijn eigen zonnepaneeltjes op zijn dak. Ik vind dat nogal een wildgroei. Je kunt dat veel structureler aansturen.

Hoe?

De energieleveranciers moeten gewoon iedereen voorzien van schone energie. De overheid kan eisen van de energieleveranciers dat binnen een bepaalde tijd alle energieproductie CO2 neutraal is.

Ik vergelijk het steeds met de tvmasten op de daken in de jaren ‘60, daarmee ben ik opgegroeid. Diezelfde wildgroei zie ik nu ook met zonnepanelen. Het ziet er niet uit.

Met die tvmasten vond men dat op een gegeven moment ook. Toen kwamen de centrale antennesystemen. Er kwam één spriet die de hele wijk voorzag. Weer later heeft men die ook weggehaald en is alles onder de grond gegaan. Daar maken we nu met zijn allen gebruik van. Zo zou het ook moeten met zonnepanelen.

Zouden we het makkelijk kunnen regelen met zijn allen?

Ja, het kan, maar zolang er nog vergunningen afgegeven worden voor kolencentrales, gaan de energieleveranciers die stap niet zetten. Jammer, dat je als consument of ondernemer duurzame stappen aan het zetten bent, terwijl er aan de andere kant om politieke of economische redenen beslissingen genomen worden die dat niet ondersteunen.


Anne Hutten is duurzaamheidscoordinator bij Hazenberg Bouw, dat op de Tramsingel een dependance heeft voor Bredase projecten. Hazenberg heeft het CO2-prestatieladder certificaat. Hoe hoger de score op de ladder, hoe meer voordeel je krijgt in aanbestedingsprocedures. Als lid van het Bredaas Energie Initiatief wil Hutten met Bredase ondernemers slim samenwerken om de CO2-uitstoot terug te brengen.


Deze serie maken we in samenwerking met Bredaas Energie Initiatief. Je kunt ze hier vinden http://www.bonds.co.nl/bei/ . En het artikel staat hier  en ook op de website van Breda Vandaag. Die link vind je hier 

http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2016-12-14/duurzaam-ondernemen-breda-mag-meer-regie-nemen