Deep Democracy, losmaken wat vast zit

Op 15 september vieren we het Festival van de Democratie. De raadscommissievergadering verhuist daarom speciaal naar het festivalterrein. En probeert die avond onder begeleiding van Louise Boelens een nieuwe vorm uit, die van Deep Democracy.

“Mensen vinden het moeilijk om in groepen een echt gesprek met elkaar te voeren”, antwoordt Louise Boelens op de vraag waarom ze als coach naast conflictbemiddeling nu ook dialogen begeleidt met Deep Democracy . “Ik zie hoe snel mensen geraakt zijn en hoe dat tot polarisatie leidt,” zegt Boelens. “Kijk naar de Burkini kwestie in Frankrijk. Vrouwen werden gedwongen om zichzelf te ontbloten. Waanzin.” Heus, ze begrijpt dat het gebeurt, die commotie. “Onze waarden zijn belangrijk voor ons. Maar als we ons er in vast bijten, worden ze een sta in de weg.” En dat is precies wat er steeds gebeurt, ziet ze. “We bijten ons vast in onze meningen. De andere kant, die er wel degelijk ook is, drukken we weg, ook in onszelf.”

Louise BoelensBoelens, coach, jurist en psycholoog was bezig met diversiteit toen ze op de methode van Deep Democracy stuitte. Ze raakte geïnspireerd en ging in de leer bij de Nederlandse Deep Democracy opleider Jitske Kramer. Met deze in Zuid Afrika ontwikkelde methode komen besluiten tot stand waarbij de wijsheid van de minderheid de meerheidsstem verrijkt. Alles mag er zijn, ook de niet politiek correcte opvattingen.. En daar is het wel zo’n beetje tijd voor nu, vindt Boelens. “We zijn goed op weg, hebben een meerpartijenstelsel en respect voor minderheidsstandpunten, maar het is nog lang niet voldoende,“ stelt ze. “We bijten ons zo vast dat we uit elkaar groeien. Terwijl, we zijn allemaal mensen, hebben dezelfde emoties, dezelfde wanhoop en pijn. In wat we uiteindelijk willen, liggen we helemaal niet zo ver uit elkaar.”

Op het festival van de democratie leidt Boelens het eerste deel van de raadscommissievergadering, dat over Breda Begroot gaat, volgens de Deep Democracy methode. Waar burgers normaal gesproken in zo’n vergadering vijf minuten de tijd hebben voor inspraak, zal ze raadsleden en burgers vanaf 19.30 anderhalf uur lang in een diep gesprek brengen. “Alle deelnemers zijn gelijk en alles mag er zijn, twijfels, angsten, visies, noem het maar,” beschrijft Boelens. Wat er dan gebeurt? “Mensen gaan zeggen wat ze echt denken. Doordat ze kunnen uiten wat echt belangrijk is voor ze, horen ze ook wat voor de ander belangrijk is. Dan kun je loslaten en gaat het weer stromen.”


Doe mee met de raadscommissievergadering –

Deep Democracy Stijl

Voor deze bijzondere raadscommissievergadering is plek voor 40 tot 50 deelnemers. Wil je meedoen? Dat kan! Als je interesse hebt, geef je dan alvast op bij Derk Hueting, derkhueting@pakhuisb.nl.

Het voeren van een dialoog op deze manier en in deze samenstelling is een experiment. Aan het eind van de dialoog zal daarom aan de deelnemers, en met name aan de commissieleden, een eerste reactie gevraagd worden. Mocht de raadscommissie op basis van de uitkomsten van de dialoog op een ander moment in de vertrouwde setting doorpraten, dan kan dat.


Over Deep Democracy

Deep Democracy biedt een nieuwe vorm van democratie waarin besluiten tot stand komen na grondige beraadslaging, het verkennen van de tegenstem en het toevoegen van de wijsheid van de minderheid. De filosofie en werkwijzen van Deep Democracy zijn ontwikkeld in Zuid Afrika Besluitvorming Afrika Stijl Blog Louisena de apartheid, met als doel de waarde van diversiteit in het bedrijfsleven te benutten. Het wordt toegepast in 35 landen over de hele wereld. In Nederland wordt het vooral gebruikt in het bedrijfsleven, toepassen van Deep Democracy in de lokale politiek is in ontwikkeling.

Het toepassen van Deep Democracy in de Bredase raad maakt deel uit van het landelijk programma Democratic Challenge, een driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Door met Deep Democracy te werken geeft de raad zelf vorm aan vernieuwing van de cultuur.

Wil je meer weten? Bekijk het filmpje met Jitske Kramer, die Deep Democracy naar Nederland bracht

Links

Hier kun je Louise en haar Bureau Boelens vinden http://www.bureauboelens.nl/

Dit is het boek dat Jitske Kramer schreef boek Jitske Kramerhttps://www.bol.com/nl/p/deep-democracy/9200000030321960/